JKS Alapelvek

Oktatói elvárások:

1.日本空手松涛連盟の指導員たることを自覚し、誇りを以て行動すべし。
A JKS oktatók munkájukat lelkiismeretesen és büszkén végezzék.

2.空手に先手なし、先師の訓を肝に銘ずべし。
A „Karatéban nincs elsőként támadás – KarateNi SenTeNashi” elvet mindenki vésse jól szívébe!

3.行住坐臥、凡て空手道を以って律すべし。(日常、空手道の心を忘れずに生活しなさい)
A mindennapi életben mindent tekints karaténak.

4.術の習熟よりは道の修行に徹すべし。
Köteleződj el amellett, hogy sokkal inkább az „utat” tanulmányozd, mintsem csupán a technikák tökéletesítését.

5.常に反省、積極的に努力前進すべし。
Mindig törekedjünnk igényességre és a haladásra.

6.会員の良き師表たるにふさわしき徳性を涵養すべし。(師表:人の師となり手本となること 涵養:自然に水がしみ込むように徐々に養い育てる事)
Az oktatóknak olyan tulajdonságokkal kell rendelkezniük, hogy pédaképként (jó példaként) elöl járva, erőltetés nélkül segítsék a gyakorlók előrehaladását.

7.より高く、より深く、探求し、創意を以って開拓すべし。
Ismerd meg önmagad,  magasságaid és mélységeid egyaránt, hogy átfogó képet alkothass.

8.我意を去り、一致協力、不動の決意を以って空手道の普及、育成に尽粋すべし。 (我意:自分の考えを押し通そうとする気持ち、わがまま(我)の事  不動の決意:動かないこと、他によって心を動かされないこと)。
Az instruktorok nem kényszeríthetnek másokat, hogy kövessék gondolkodásmódjukat. Engedjék el az önzőségeiket és kitartóan dolgozzanak együtt a gyakorlókkal  a Karate-do népszerűsítésében.

Oktató iránymutatások(指導要領)

1.礼儀あり、節度あり、誠意ある指導を行う。
Tanítani udvariasan, visszafogttan és  őszintén kell.

2.焦らず、根気よく、丁寧に指導する。
A tanítás nem lehet sietős, türelmes és gondos legyen.

3.特定の個人に感情を移すことのないよう。
Az oktató ne alakítson ki érzelmi preferenciákat egyes gyakorlók mellett.

4.会員の年令、性格、体力により、又は環境により、画一的指導はさける。
Kerüljük az egységes (sablonos) oktatást. A tanítási módszernek a gyakorlók életkorához, neméhez, érettségéhez, tapasztaltságához igazodnia kell.

5.頂点教育(選手訓練、幹部訓練)と底辺教育(一般)を区別して指導す る。
Az intenzívebb edzéseket a versenyzőkenk, instruktoroknak, alapképzésben résztvevőknek külön kell/érdemes tartani.

6.欠点を指導するに止まらず、その矯正の方法を教示する。
A hibák ismertetése helyett, mellett meg kell értetni mit kell tenni a hibák elkerülése, megelőzése, kijavítása érdekében,

7.実技の教授と鍛錬を混同せず適切に配分する。
Ne keverjük össze a techikák oktatását a kondicionálással, inkább jól szétválasztva építsük be, vagy tudatosan kombináljuk edzéseinken.

8.指導者の身についた個癖を押し売りせず、その理想像を教える。
Edzőként ne a saját szokásainkat tanítsuk, sokkal inkább az ideális kép/cél elérése lebegjen a szemek előtt.

9.基本、型、組手、一方に偏せず適宜時間を配分し、時には護身技の要領を教える。
Ne köteleződjünk el a Kata, Kihon vagy csak a Kumite oktatása mellett, kombináljuk ezeket, építsük egymásra és egészítsük ki önvédelmi technikák oktatásával is.

Alaptechnikák (Kihon) oktatása(基本指導について)

1.技倆(技量)の進歩に応じて次第に深く且つ複雑に、易より難へ。
Fokozatosan fejleszzük a készségeket az egyszerűbb technikáktól a bonyolúltabb kombinációkig a gyakorlók előrehaladásának függvényében.

2.技をかける目的と教える手段を混同しないように。
Ne keverjük az egyes  technikák célját az értelmezés során, vegyük figyelembe a gyakorlók képességeit.

3.基本技術の科学的分析(生理学的、物理学的)その根拠を明瞭に。
A Kihon (alaptechnikák) gyakorlása során támaszkodjunk a tudományos ismeretekre. Elemezzük a mozgás fizikai, fiziológiai aspektusait.

4.姿勢は正しく、立ち方は堅確に、足捌きを軽くスムーズに。
A helyes tartás, stabil és szilárd állások és lábmunka mind legyen könnyed .

5.腰の回転、移動は床と水平に且つスピーディーに。
A csípő forgatása mindig legyen gyors ugyanakkor a talaj síkjával párhuzamos.

6.各技のコースの取り方、スピードの出し方、力の集中の仕方を的確に。
Mindig figyeljünk a technikák helyes irányára, sebességére és az erő koncentrálására.

7.受け技の決まる時の肘の位置を正しく。
A technikák végrehajtásakor, védésekkor a ügyeljünk a könyök helyes helyzetére.

8.目標の把握を着実に。(上段、中段、下段)
A célzott terület tekintetében legyünk mindig pontosak (gedan/chudan/jodan)

9.自分の適正な射程距離を確認し、それ以上フォームを乱してまで突きや蹴りを飛ばさない。
Ismerje a saját technikai tartományait és távolságait. Fontos, hogy ne rendeljük alá a technikát a távolságnak,

A kata oktatása(型指導について)

1.型は単なる身体運動にとどめてはならない。
A kata ismerete nem korlátozódhat csupán a mozgásanyag ismeretére.

2.型は日本武道や芸道独自の修行方法であり、先人の生死を賭けた戦場での貴重な体験に基づく精妙且つ実際的な稽古体系である。
A kata hagyományos japán harcművészeti edzésmódzer , mely korábbi tapasztalatokra támaszkodik, az őseink csatatéren, illetve életük során szerzett ismereteikre valós gyakorlatra épít.

3.型は囲碁、将棋の定跡と同じで、定跡を勉強しなくては進歩はありえない。
A kata olyan mint a Go játék vagy a Japán-Sakk (Sogi), a harci stratégiák, mély megismerését, tapasztalatait igénylik az előrehaladáshoz, fejlődéhez.

4.礼に始まり礼に終わる。

A kata tiszteletadással (Rei) kezdődik és azzal is ér véget.

5.型は単なる基本技の累積ではない。始めから終わりまで流動的に、血を通わせるように。
A kata nem egyes technikák halmaza. A kata az elejétől a végéig egy egészként áramlik, ahol minden technilának és mozdulatnak megvannak a sajátos jellemzői.

6.自分のやり易いように勝手に、動作や技を変えない。(基本的な動作や立ち方を守る)
A kata technikáit ne változtassuk meg saját igényeinknek megfelelően , ragaszkodjunk a kihon elvárásaihoz.

7.三要諦(力の強弱、技の緩急、体の伸縮)を明確に。
Mindig tartsuk szem előtt a következőket: az erő korrekt használata, a sebesség és időzítés korrekt használata és a test összehúzódása, kiterjesztése,

8.演武線は正確に。
A katát a mozgásvonalhoz (embusen) hűen végezzük.

9.技と呼吸は一致するように、連続技は一呼吸で。
A technika és légzés egy időben történjen. Az összetett, követő technikákat egy légzéssel kísérjük.

10各型の挙動数と運足数を確認し、又演武に要する標準的時間を正しく把握する。
Minden katában kötött számú mozdulat található, amit meghatározott sorrendben, kötött időzítéssel kell végrehajtani.

11.着眼は正しく技をかける方向へ、態度はキビキビ、気合は腹の底から短く鋭く。
Ügyeljünk a technikák értelmezésre, használhatósgára, a megfelelő szellemi és tudati állapotra, valamint a jó erőcsúcspontra (Kiai)-ra. A jó Kiai rövid, éles, has alsó részéből feltörő erőkoncentráció.

12.方向転換は腰の回転で鋭く。軸脚で強く床を圧し反圧を利用する。但し、 運足は軽くなめらかに。(足の裏と床がほぼ平行に進む)
A technikák irányváltását a csípő éles forgatásával végezzük. A tartólábat erősen préseljük a padlóba, hogy a test könnyedén, simán fordulhasson.

13.方向転換と同時に技が決まるように。
A technikákat a test forgatásával egyidőben kell végrehajtani.

14.型の特徴と各技の持つ意味を明確に。
Egyértelműen meg kell érteni az adott kata sajátosságait , valamint az egyes mozgások jelentését.

15.技の前後の関連性を明瞭に。
Értsük meg és vizsgáljuk a technikák és az azt követő/megelőző technikák kapcsolatát.

16.技から技への移行に無駄なモーションはしないよう。
A technikák közötti váltásnál kerüljük a felesleges mozdulatokat.

17.必要な分解動作は繰り返し丹念に。
Ha szükséges gyakoroljuk szorgalmasan a kata egyes részeit külön-külön is.

18.一挙動一号令でリズムを感得させるよう。
A kata ritmusát a számolás ritmusával tanítsuk/tanuljuk.

A kűzdelem (kumite) oktatása(組手指導について)

・各種の組手をその進歩に応じ適宜指導する。
・Különböző típusú kumitét (gohon, sanbon, kihon ippon…stb.)  kell tanítani a különböző érettségi szinteknek megfelelően.

・各種の組手の特徴を十分に理解、その練習目的を明確に把握させる。
・Az összes kumitetípust meg kell érteni, azok oktatási céljaival együtt

Gohon Kumite(五本組手)

1.攻防の基本技の公式的運用に習熟させ、正確な突き蹴り受けの習得と鍛錬、運足の基本的な練習を主眼とする。(攻撃者が相手の内側、外側と交互に進む)
Fő célja az alaptechikák alkalmazásának megértetése és alkalmazásuk támadás és védekezés során, valamint a testmozgás (unsoku) használata technikákkal egyidőben.  A védekezés és támadás váltakozásának bevezetése.

2.上級者同士では迅速果敢な追い込みと体捌き、受けの練習も兼ねて行う。(応用を取り入れて集中力を高める)
Haladók a mozgás során rácsúszhatnak, használhatnak elkerülő mozgásokat is a védekezés során.

Kihon Ippon Kumite(基本一本組手)

1.攻防の基本技の威力的な応酬に熟達させるのが主目的。
Az alapok erős és hatékony elsajátításra, a támadés és védekezés hatékony és gyors cseréjére szolgál.

2.受け決めの関連性が必要。
A védekezés erejére (kime) kiemelten kell figyelni.

3.固定した間合いの生かし方、攻め技の届く間合いと反撃技で決め得る受けの間合を習得させる。
Használjuk / tartsuk a rögzített távolságot a támadás-védelem-ellentámadás helyes végrehajtásához.

4.受けたときの間合と体勢により、瞬時判断し適正な決め技を選択して反撃する。
A hatékony védekezés és helyes védekező távolság kialakítását követően megfelelően megválasztott, és jó távolságból végrehajtott ellentámadással kell válaszolni,

5.受けのタイミグ。相手の動きをよく見極め、ギリギリの段階まで待って早く鋭く受ける。
A jó és hatékony védekezés időzítéséhez értékelje a támadó mozgását, az utolsó pillanatban blokkolva azt élesen, gyorsan támadjon vissza.

6.受ける場合、種々の立ち方を利用する。
Különböző állások használatával fogadjuk a támadásokat.

Jiyu Ippon Kumite(自由一本組手)

1.自由組手への過渡的段階の組手でもあるが、空手修行の究極的目標(実際的、護身的)であることを徹底させる。
A Jiyu Ippon Kumite közbenső lépés a szabad kűzdelem előtt, ami a karate kűzdelem célja.

2.任意の間合いによる実際的攻防であり、受け決め一呼吸を体得させる。
Az egyetlen levegővel, megfelelően választott távolság mellett végrejhajtott védekezés-ellentámadás gyakorlását teszi segíti.

3.与えられた一回の攻防のチャンスを有効に活用する。(タイミングをはずす)
Segít megérteni a támadások-védekezések helyzettudatosságát, időzítését.

4.効果的な反撃の方法と威力ある決め技、又変化技と運足、体捌きに習熟させる。
Ezen a szinten kell tökéletesíteni a hatékony és erős ellentámadást, a test támadási irányból elmozdítását,  kitéréseket.

Jiyu Kumite(自由組手)

1.流動する間合の生かし方。相手を自分の有利な間合にさそい込んで技をかけ、或いは逆に相手に攻撃をしむけさせて打ち取る研究。
Olyan helyzetekkel foglalkozik, ahol véletlen távolságból kell hatékonyan támadni és védekezni . Itt kell elsajátítani a távolság változtatásának módszereit, használva az ellenfél „meghívását” az ellentámadásba, részletesen kell tanulmányozni az ellenfelek hatékony távolságát.

2.掛けと崩しの習得。
Tökéletesítendő a kake és a kuzushi, azaz a fogások/megakasztások és a megtörések.

3.チャンスのつかみ方と生かし方の研究。
Tanulmányozandó a technikák kezdeményezése, az ellenfél kinyitása,  s hogy hogyan ne hagyjuk ki a lehetőségeket.

4.技の変化と連続技の訓練。
Mélységében gyakorolandó a technikák megváltoztatása, a techikák kombinálása.

5.防から攻への転化の妙の自得。
Tökéletesíthető a védekezés-támadás váltás.

6.後の先、先の先の活用。
Gyakorlatban elemezhető a kezdeményezés átvételének (Sen no Sen) és a kezdeményezés megragadásának (Go No Sen) technikája.

7.虚実のかけひき。
Különféle ijesztések, trükkök használhatóak.

8.自己を生かし真剣な習得を鍛錬に徹する。
Teljes odaadással, komoly odafigyeléssel  gyakoroljunk.